كلمات أغاني

كلمات اغنية كراشي زهير البهاوي

كلمات اغنية كراشي زهير البهاوي

Wakha ne3ya nclashi
Ghatbqa ntaya crushi
Maydik méni lghachi
ay aya ya ya yay
Ya menék manbrachi
Khelitini mflashi
Yana wellah manlachi
ay aya ya ya yay
X2

7dit nass 3lik ktiiir
W ana man9éd 3la hedra
Ya chira wa 3lik nghir
latloumini had lméra

Wakha n3iya nclashi
Ghatbqa ntaya crushi
Maydik méni lghachi
ay aya ya ya yay

Enty ma vie ma vie ma vie
W kerehtini fi la vie
Rou7i safi safi safi
li chéftou ménék kafi
x2

Kenty ma vie ma vie ma vie
Rou7i safi safi safi

Wakha Ne3ya w n9asi
Ntiya l futur w l passé
Nssitini fi rassi
ay aya ya ya yay
Ki dirha bel3ani
Katzidi tziyani
Nti rou7i w zmani
ay aya ya ya yay

Wakha ne3ya w n9asi
Ntiya l furtur w l passé
Nssitini fi rassi
ay aya ya ya yay
Ghir dirha bel3ani
Bach tzidi tziyani
Nti rou7i w zmani
ay aya ya ya yay

Ya w 7dit nass 3lik ktiiir
W ana man9éd 3la hedra
Ya chira wa 3lik nghir
latloumini had lméra

Wakha n3iya nclashi
Ghatbqa ntaya crushi
Maydik méni lghachi
ay aya ya ya yay

Enty ma vie ma vie ma vie
W kerehtini fi la vie
Rou7i safi safi safi
li chéftou ménék kafi
x2

7mé9tini b7ma9ék
Hadchi bezzaf 3liya
Ana njri w nti tjri
Welina tom & Jerry
X2

كراشي زهير البهاوي

تأليف: لسان لحور وزهير بهاوي
العرض الاول على قناة : Zouhair Bahaoui | زهير بهاوي

عرضنا لكم كلمات اغنية كراشي زهير البهاوي.

إغلاق